AGRO RESERVE

Дизайн и предпечат на материали необходими за комуникацията на фирма Agro reserve. Създаване на съсържание адаптирано за няколко пазара.

Каталози и презентации на български, английски и арабски.

Брошура / каталог

Брошура / каталог

Презентация

Подпис за e-mail

Контакти

T: +359 2 426 03 42
M: +359 884 206 258
E: info@bloomark.bg
Блумарк ЕООД
ул. Васил Друмев 41
София 1124, България