Цялостна концепция - Corcodile

Цялостна визия на бранд, свързан с детската среда.

 

Цялостна визия - Corcodile

Коркодили

Визитни картички

Oпаковки

Иконки

Визии, принт и web

Брандиране на щанд

Контакти

T: +359 2 426 03 42
M: +359 884 206 258
E: info@bloomark.bg
Блумарк ЕООД
ул. Васил Друмев 41
София 1124, България