Уебсайт кариерно развитие Adecco

Идея и изработка на уебсайт за набиране на служители с немски език за Adecco и HPE.

Контакти

T: +359 2 426 03 42
M: +359 884 206 258
E: info@bloomark.bg
Блумарк ЕООД
ул. Васил Друмев 41
София 1124, България