Конкурс за детска рисунка

Продукт: Сградна техника - лъчисто отопление и охлаждане

Цел: Да запознаем максимално широка аудитория от потенциални клиенти с възможноститие на лъчистото отопление и охлаждане, предлагани от REHAU

Подход: Намиране на целева група – хора в период на планиране, изграждане или реконструкция на жилище. Семейства с малки деца. Чрез образователна програма за децата и конкурс за рисунка достигаме до родители, учители, близки

Идея: Национален конкурс за детска рисунка "Моята умна къща"

Медии: Energysave.bg, Facebook, TV coverage, Education minister support, press clipping, local media reports

 

Контакти

T: +359 2 426 03 42
M: +359 884 206 258
E: info@bloomark.bg
Блумарк ЕООД
ул. Васил Друмев 41
София 1124, България