Дизайн на кутия

Дизайн на кутия за промоционален пакет - Bonilash и MascaraMed

Дизайн на опаковка

Контакти

T: +359 2 426 03 42
M: +359 884 206 258
E: info@bloomark.bg
Блумарк ЕООД
ул. Васил Друмев 41
София 1124, България