Външна реклама

Продукт: Нурофен експрес

Цел: Продукт/Имидж. Да информираме широка аудитория за конкурентните предимства на новия формат. Да затвърдим и изградим имиджа на Нурофен като марка номер 1 за бързо справяне с болката

Подход: ООН позиции, целящи видимост от максимален брой потенциални клиенти в най-подходящия момент

Билбордове & брандинг на молове

Метрополитен

Контакти

T: +359 2 426 03 42
M: +359 884 206 258
E: info@bloomark.bg
Блумарк ЕООД
ул. Васил Друмев 41
София 1124, България